С 8 Марта от председателя обкома профсоюза строителей